Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

National Prize for our project in Romania


Our project has been awarded with the National Prize in Romania! Thank you, golden team :)

1 σχόλιο: