Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Experiment: How does the food taste in Universe?The crew from Brasov experimented the life in space after watching some videos and reading some articles about the issue. 

100000623182411 on piZap.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου