Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Visiting the Planetarium

On Wednesday, the 24th of February, The Little Bees from Brasov visited the Planetarium. Great  journey in Space :)


100000623182411 on piZap.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου