Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Rosetta in Olsztyn.

We learnt about Rosetta and its mission. Students were very interested in this topic. We had lots of fun to make a model of Rosetta.

https://www.youtube.com/watch?v=trljrwTbr4w&list=PLgx5PMpgonqUD1aO3g0bZ_a7VKg8VGTeS
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου